Lars Eriksen

” Jeg synes det er vigtigt, at vores projekter altid renoveres med respekt for omgivelserne. Det gør vi bl.a. i Bredballe ved at beklæde facaderne med tækkespån og begrønne tagfladerne. ”